Group of asymmetric synthesis

Department of Organic Chemistry, Charles University in Prague

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Výuka


Seminář z Organické chemie I a II (b)

Michal Urban

e-mail: michal.urban(at)natur.cuni.cz

Katedra organické chemie, Skupina asymetrické syntézy, laboratoř 141


Požadavky ke kontrole studia (např. zkoušce, zápočtu)

Předpokladem je úspěšné absolvování první část, tj. OCH I(b).

Organická chemie I(b) a II(b) je zakončena zápočtem a zkouškou; podmínky se řídí zkušebním řádem PřF UK.

Zápočet: Pro úspěšné získání zápočtu se požaduje 70% účast na cvičeních, odevzdání všech domácích úkolů a absolvování zápočtového testu se ziskem alespoň 60% bodů.

Zkouška: Je písemná a je podmíněna zápočtem.

Litaratura

John McMurry: Organická chemie, 2004 (v češtině) nebo též anglické vydání.

Susan McMurry: Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice "John McMurry: Organická chemie", 2004


Názvosloví k procvičení

Výsledky zápočtových testů


 

Contact

e-mail: jxvesely(a)natur.cuni.cz 
tel.: +420 221 951 305

Department of Organic Chemistry
Faculty of Science
Charles University Prague
Albertov 6
128 43 Prague 2